På svenska 
2021-03-02

 

Ta hand om din röst!

En väl fungerande röst är något av det viktigaste du har. 
Den hjälper dig att kommunicera med andra både privat 
och i ditt arbete. Problem kan uppkomma när man anstränger 
rösten för att bli hörd av flera, men träning och
rätt hjälpmedel kan hjälpa.