På svenska 
2019-02-20
ChatterVox
ChatterVox Pro tal/röstförstärkare har sedan den först lanserades i USA i början av 2000-talet,

hjälpt mer än 50 000 personer i hela världen till ett bättre och aktivt liv. Den utvecklades

ursprungligen som ett hjälpmedel till patienter med Parkinson. Genom fortlöpande produktutveckling

(kretskort, högtalare mm) har användandet av ChatterVox Pro spridits till flera grupper som av

olika anledningar behöver förstärka sin röst. Det kan vara pga. sjukdom eller bara för att alla i

en stor sal ska kunna höra. ChatterVox Pro används idag med framgång av så skilda grupper som

ridskolor, guider och hjälpmedelscentraler.