På svenska 
2019-01-17
Egenkontroll

Med hjälp av några enkla hjälpmedel kan du enkelt följa och kontrollera din egen hälsa. Egenkontrollerna ska dock enbart ses som ett hjälpmedel och har du den minsta tvekan om din hälsa så kontakta omedelbart din närmaste vårdcentral.