På svenska 
2021-01-26
Ta hand om din röst!


En väl fungerande röst är något av det viktigaste du har. Den hjälper dig att kommunicera med andra

både privat och i ditt arbete. Problem kan uppkomma när man anstränger rösten för att bli hörd av flera, men träning

och rätt hjälpmedel kan hjälpa.


ChatterVox har valt att fokusera sin verksamhet på personliga och bärbara röstförstärkare.

Det bygger på att den förstärkta rösten kommer så nära som möjligt ifrån källan, personen och munnen.

Allt för att förbättra och förtydliga kommunikationen.