På svenska 
2019-01-17

Stava dig frisk

Allt fler använder numera gångstavar när de promenerar. Tyvärr använder fortfarande många sina stavar på ett felaktigt sätt.

Gå rätt
- rör armarna i samma rytm som armarna svänger när du går normalt utan stavar.
- du ska pendla mellan att skiftes ha höger respektive vänster stav framme samtidigt som du sätter fram motsatt ben.
- ta stora steg. De ska vara längre än de du normalt tar. Det kan kännas överdrivet i början.
- sätt ner staven i nivå med hälen på den främre foten. Placeringen är viktig då den kan utnyttjas för att dra/skjuta fram dig.
- när sedan armen förs bakåt ska den stäckas nästan helt ut, samtidigt som du öppnar handen, så att fingrarna sträcks och bara tummen och pekfingret berör staven.
- titta rakt fram och sväng bröstkorgen lätt från sida till sida när du går.

(källa: Effektiv stavgång av Birgitte Nymann)

 

 

 

Extra metall spetsar till stavar från Silva. Ett par ingår med alla stavar. Passar modellerna...
Antal i lager: 2